Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 15, 2019

I vilket Christer Nordlund, professor i idéhistoria, berättar om uppkomsten av boken Vetandets världar och samverkansprocessen bakom att skapa en ”director's cut” från flera år av korta texter. Allt från landhöjning och rasbiologi till vetenskapskändisar och CRISPR/CAS9.