Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 29, 2019

I vilket Jesper och Erik tar farväl av 10-talet genom att kommentera några av de huvuddrag som lyfts fram i olika krönikor. Från drömmen till mardrömmen om framtiden; och tillbaka.