Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 4, 2020

I vilket Erik och Jesper spanar på mediernas bakomliggande processer, som i kristider blottläggs för ett krisande samhälle.