Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 10, 2020

I vilket Jesper och Erik funderar över för och nackdelar med att se Covid-19 som en metaforisk landskamp.