Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 24, 2020

Det är inte nödvändigtvis så att människor inte förstår det som kommuniceras. Däremot finns det olika sätt att tolka och omtolka budskap. Hur påverkar det jobbet som kommunikatör? Hur kan Covid-19 illustrera detta? Erik och Jesper jämför Sverige med en organisation och Folkhälsomyndigheten som en kommunikationsavdelning.