Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 8, 2020

Vem bär ansvar? Vad är ansvar? Vem definierar ansvar? Vad lär vi oss av ansvaret?