Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 2, 2020

I vilket Jesper och Erik diskuterar sverigebilder färgade av den journalistiska viljan att vinkla Sverige som vinnare eller förlorare. Det sägs att historien skrivs av vinnaren, men vem är vinnare medan historien skrivs?