Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 14, 2020

Kombinationen av presentations-sjuka och sjukt dåliga presentationer är allt för vanligt inom akademin. Erik och Jesper diskuterar tre saker att ta hänsyn till vid presentation.