Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 7, 2020

Ett samhälle som tvingar sina invånare att ha masker står i rak motsats till ett samhälle som låter sina medborgare bära mask om de vill. Spoilers för serien Watchmen.