Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 6, 2020

Georgia, Pennsylvania, Nevada och Arizona. Aldrig har så många rösträknare tagit så lång tid på sig att räkna så få röster. Jesper och Erik försöker göra en eftervalsanalys trots att elektorsfördelningen inte är klar. Konspirationer om mediebolagen och rösträknarna utlovas.