Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 12, 2021

För varje digital rörelse kommer en analog motrörelse. Erik och Jesper diskuterar hur den analoga blivit något exklusivt och dyrt i en allt mer digital värld.