Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 8, 2021

I vilket Erik och Jesper får sekundärskam och använder retorikens appellformer logos, ethos och pathos för att förklara varför vissa stora satsningar, som Masked Singer och Bulletin, riskerar gå i stöpet.