Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 11, 2021

I vilket Erik och Jesper utgår från kunskapsklyftehypotesen (formulerad 1970) för att diskutera Bank ID och vaccinationer.