Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 30, 2021

Någonting ligger i luften. Någonting är på gång. Den där diffusa känslan som är så svår att adressera inom akademin. Allt från Valborg till förrädisk fingertoppskänsla. Men till sist kommer ändå städmaskinen och då blir allting bra.