Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 19, 2021

I del fyra av serien Liberalismens död, får Jesper och Erik feeling och visar på hur kulturkriget konkret kan yttra sig genom till exempel attacker mot critical race theory och woke culture.