Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 11, 2021

I vilket Jesper och Erik diskuterar utmaningarna för politiska partiers möjlighet att definiera sig själva före, under och efter en kris.