Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 24, 2021

Styr fiktionen känslan eller får känslan personer att uppsöka och minnas vissa fiktiva verk? Finns det en risk att leva för mycket i de klyschor som fiktionen skapar?