Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 30, 2021

I vilket Erik och Jesper funderar på huruvida skolpolitiken hamnat i en negativ spiral där diskussion och beslut utgår från personliga erfarenheter och populärkulturellt skev bild av vad en bra lärare är – snarare än vad en bra lärare behöver.