Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 12, 2021

I vilket Jesper och Erik talar om flak – mediekritik med syfte att misskreditera kritiker av den etablerade ordningen.