Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 21, 2021

Statsvetaren Olof Petersson sågar Kungliga Vetenskapsakademiens kritiska rapport om den svenska coronahanteringen. Det föranleder Jesper och Erik att diskutera regler, infrastruktur och kommunikation som medel för att åstadkomma önskade effekter.