Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jan 6, 2022

Årets första avsnitt; i vilket Erik och Jesper berör tre begrepp som kan vara värda att hålla ett extra öga på under valåret 2022. Falsk balans. Metaforer. System.