Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jan 21, 2022

I vilket Jesper kommer ut som en del av kulturens köttberg och diskuterar medelklasslitteratur utifrån Karin Petterssons artikel i Aftonbladet.