Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jan 28, 2022

Uppmärksamhetsekonomin är en krigszon. Kanske är det dags att försvarsmakten börja studera lokala ekokammare, infrastruktur byggd för krissituationer och hur interna stridigheter skapar informationsstormar?