Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 13, 2022

I vilket Jesper och Erik pratar om bildning utifrån Annika Borgs krönika Nedanför det sluttande planet. Avsnittet berör fenomen som kanon, VM -58, Titanic, Pewdiepie, rörpost, den svenska skolan och Da Buzz.