Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 7, 2022

Vad består en universitetslärares samlade undervisningstid av? Satsningar, kringkostnader, planering, inskolningar, förberedelser, undervisning, rättning och efterarbete. Ibland hinner de podda också.

Rättelse: Erik hävdar inkorrekt att Ohlin och Straht skriver att lärare behöver kompetenshöjning i psykisk ohälsa. Deras artikel fokuserar enbart på studenthälsans uppdrag. Det är endast andra artikeln som anger att lärare behöver kompetenshöjning.