Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 4, 2022

Kommer AI-texter förstöra möjligheten att examinera studenter på något annat sätt än genom salstentor? Jesper och Erik diskuterar hur det går att upptäcka plagiat och olika strategier för att undvika att det sker.