Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 29, 2022

Det finns fler än en aspekt av hur brott och medier hör ihop. I detta avsnitt pratar Jesper och Erik om några teorier som vuxit fram under de senaste hundra åren. Från Payne Fund Studies samt antologin Tusen flickor om film och våld till gangsbandsmusik.