Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 22, 2022

I vilket Mediespanarna diskuterar tre genrer som ökat i popularitet när de blev skitiga: agentfilmer, science fiction och superhjältefilmer.