Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 28, 2022

Tystnad kan vara ett svar. Men det kan också vara mycket annat. Jesper och Erik talar om tomrummet mellan orden.