Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 20, 2012

I vilket stadstjänstemännen Jesper och Erik diskuterar vad SD-gate kan lära oss om den politiska debatten i medier.