Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 20, 2022

Från Jack the Ripper till Golden State Killer. Våldsbrottens förändring från industrialiseringen fram till digital tid: Dataveillance. Hård och mjuk övervakning. The surveillant assemblage och data doubles. Disappearance of disappearance. Sousveillance.