Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jan 30, 2023

I vilket Erik och Jesper diskuterar ilska på sociala medier och hur den kan odlas fram. De undrar också om Clubhouse är de sociala mediernas motsvarighet till paddel.