Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 25, 2023

I vilket Erik och Jesper förundras över den amerikanska högerns nyfunna längtan efter trygga rum på universiteten. Utifrån en nystiftat lag i Ohio som begränsar universitetslärares strejkrätt och gör upplevd frånvaro av objektivitet brottslig diskuteras vad som utgör akademisk frihet. Avsnittet innehåller dessutom ett litet beröm till utbildningsministern.