Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 16, 2023

I vilket Jesper och Erik sitter i sin håla och diskuterar den flytande signifikanten Woke och dess historiska, politiska och populärkulturella användning.