Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 16, 2023

Boken Revolutionens första offer handlar om Lina Makbouls erfarenheter av att granska den svenska #Metoo-rörelsen. I detta avsnitt pratar Jesper om 3 teman som framkommer i boken.

  1. Strategier för att förebygga granskningar har blivit allmän kännedom.
  2. Sociala medier har ändrat förutsättningarna för att bedriva journalistisk granskning.
  3. Nätverk har blivit viktigare. Både för att söka och sprida information, men också för att ifrågasätta andras opartiskhet.