Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 23, 2023

Resestrul. Engelska. Anmälan. Resemedel. Abstracts. Sessioner. Deadline. Registrering. Keynotes. Work in progress. Konferensmiddag. Möten.

Jesper var på NordMedia Conference 2023 i Bergen och jämför upplevelsen med en musikfestival.