Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 30, 2023

Tre starter. Tre avhandlingar. En amerikansk kampsång har blivit en skärningspunkt för tre kriser. Dels liberalismens försvinnande, dels arbetarrörelsens oförmåga att kraftsamla kring sina kärnfrågor och dels en begynnande kris för den politiska högerns mediala utspel.