Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 9, 2023

I vilket Erik och Jesper diskuterar behovet att vara väl insatt i den samhälleliga kontexten för den som arbetar med kommunikationsfrågor. Utifrån den svenska fackföreningsrörelsens snåriga PR-historia, där Jesper råkar kalla saligt inkorporerade Sjöfolksförbundet för Sjöfartsförbundet, utmynnar det hela i slutsatser om att konflikter på arbetsmarknaden och inom politiken måste förstås utifrån samtid men också hur dylika kunskaper kan användas i praktiskt kommunikationsarbete. Dessutom förklaras hur inte bara satsningar utan också nedskärningar kan vara politiskt spin.