Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 23, 2023

Efter ännu ett terrordåd frågar sig Erik och Jesper vad som driver på våldsspiralen. Handlar det om ett hat mot friheten, desinformation, brottslingars önskan att botgöra, politiska entreprenörer eller internets framväxt. Eller är det kanske så att en kombination av medieutveckling, globalisering och en krackelerande världsordning fört oss hit. Räkna inte med att Mediespanarna sitter inne med svaren men vi försöker i alla fall ställa frågorna.