Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 31, 2023

Erik har gjort en liten innehållsstudie av hur ChatGPT omnämns i dagspress respektive lärares fackpress. Inte helt överraskande är temat "fusk" mest frekvent. Men det är inte det som bör vara det oroande för lärare i skolan …