Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 16, 2023

Finns den fria akademin längre? Vad ska den stå för? Frågar du Chalmers ska den ta ansvar för idéutbyte genom att förbjuda vissa former av offentligt idéutbyte.