Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jan 7, 2024

Med bakgrund i köldsmockan diskuterar Erik och Jesper teknikens möjligheter och risker i avancerade industrisamhällen. Vidare berör de möjligheten att göra en omvänd rysk manöver genom att marschera över Kvarken.