Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jan 12, 2024

I serien "Erik tar fram ett diagram och testar Jesper" har turen nu kommit till sökningar på aktuella ämnen som översvämning, presidentval, krig och palestinakonflikt. Vad kan dessa översiktsbilder lära oss?