Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jan 21, 2024

I vilket Erik och Jesper diskuterar hur mycket offentlighet Sverige tål vid krissituationer och vilka ideal vi kan förhålla oss till för det offentliga samtalet.