Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jan 27, 2024

I vilken form utsätts universiteten för yttre påverkan? Medan säkerhetsklassificering och utländska påverkansförsök utreds så utnyttjar även svenska organisationer den svenska offentligheten för att komma åt enskilda personer.