Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 18, 2024

I vilken Erik och Jesper diskuterar svårigheten att förstå omvärlden i en tid då vi kastas mellan information overload och den andra sidan av myntet: Brist på information.