Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 22, 2024

I vilket Erik och Jesper går igenom veckans upprördheter i medierna: falska dödsbud i engelska kungahuset, Trumps blodbad och dubbla ukrainska ambassadörer.