Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 31, 2024

I vilket Erik och Jesper diskuterar hur svenska myndigheter hanterar krissituationer och vad eventuella brister kan bero på. Utgångspunkten är en ledartext av Peter Wennblad i Svenska Dagbladet som menar att Sverige står dåligt rústat för kriser.