Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 12, 2024

I avsnittet Perssonspanarna, eller Personspanarna, diskuterar Erik och Jesper det senaste utspelet från ut(bildnings)minister Mats Persson.