Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 14, 2013

I vilket Jesper och Erik berömmer cykelsändningar, samt diskuterar övervakning och nedstängd public service.